van Zwart naar Groen is een product van Studio Alloy.

Colofon van Zwart naar Groen

van Zwart naar Groen is een product van Studio Alloy.

Het is de inzending van Studio Alloy voor de Hacking for sustainability competitie van de Open State Foundation en Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Disclaimer

Deze applicatie is een prototype. Aangezien de gebruikte data is gebaseerd op verschillende bronnen en voor een deel is geïnterpreteerd en herberekend, kunnen we fouten of onjuiste berekeningen niet uitsluiten. Wij doen ons best om actuele en correcte gegevens ter beschikking te stellen. Desondanks stellen wij ons niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website. Studio Alloy doet een oproep om data van energiecentrales in Nederland volledig publiekelijk openbaar te maken.

Met dank aan Els van der Roest voor de tekst en wetenschappelijk feedback.

Data verantwoording

Voor het project is uitgegaan van data uit 2013, waar beschikbaar. Aangezien sommige centrale data niet beschikbaar was, is er een algemene berekening uitgevoerd om deze gaten te vullen. Mocht deze data toch te achterhalen zijn, willen we deze informatie graag aanvullen.