Kun jij de Nederlandse energie schoner maken?

De Nederlandse energievoorziening is op dit moment erg afhankelijk van energiecentrales met een grote CO2 uitstoot. Door centrales uit te schakelen op de kaart van Nederland kun je zelf de CO2 uitstoot terugbrengen. Windmolens en zonnepanelen bieden een goed alternatief. Hoeveel hebben we ervan nodig om dezelfde hoeveelheid energie te leveren die nu nog wordt opgewekt door centrales?

Begin direct

Helaas is deze website (nog) niet geoptimaliseerd voor mobiel, daarom adviseren wij deze op een later moment te bekijken op een desktop computer. Email dit bericht naar jezelf met onderstaande knop.

E-mail herinnering
Energieopwekking

101.769.000 kWh

Uitstoot

47.082.403.000 kg CO2

Verdeling energieproductie

19902014Toekomst

niet-hernieuwbare bron

hernieuwbare bron

01989
21582

Nederlandse Energiemarkt Opschonen

De aarde warmt op, en dat beginnen we zo langzamerhand te merken. Het punt is echter dat de effecten 30 jaar achter lopen op de oorzaken. En sinds de jaren 80 is ons effect op het klimaat alleen maar groter geworden, kappen we meer bomen en stoten we meer CO2 uit. Een warmer Nederland klinkt misschien leuk, maar betekent ook een stijgende zeespiegel. Sinds 1850 is die 20 cm gestegen. Eind deze eeuw is dat nog 4 keer zoveel, en we kunnen de dijken niet blijven ophogen. Daarnaast moeten we als we zo doorgaan rekening houden met een (klimaat) vluchtelingenstroom waar de huidige toestroom echt niets bij is.

We moeten af van onze verslaving aan fossiele brandstoffen voor we natte voeten krijgen. 2030 en 2050 lijken ver weg, maar 15 jaar is niets als je bedenkt hoeveel er moet gebeuren. Om de huidige energiecentrales te vervangen zullen we moeten kijken naar duurzame alternatieven als zon en wind. Daarnaast moeten we ook proberen om efficiënter met energie om te gaan. Als we 48% procent minder energie gaan verbruiken kunnen we het redden met wat we in Nederland op kunnen wekken.

Voor wie dit niet realistisch in de oren klinkt, met een arsenaal aan zonnepanelen in de woestijn zijn we er ook, we zullen alleen wat kabels moeten leggen...

DESERTEC

DESERTEC is een non-profit initiatief waarbij deelnemers uit verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika zich hebben verenigd om op innovatieve wijze te voorzien in de energiebehoefte. Eén van de doelen is om in zonrijke gebieden, zoals de Sahara, gigantische zonne-thermische centrales te bouwen, waarbij de hitte van de zon wordt omgezet in energie door water te laten verdampen. Een gebied van 300 bij 300 kilometer zou genoeg zijn om de hele planeet te voorzien van stroom. Bovendien leveren de centrales werkgelegenheid, en de mogelijkheid van ontzilting van zeewater, ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Een win-win situatie dus.

Colofon Van zwart naar groen

Van zwart naar groen is een product van Studio Alloy.

Het is de inzending van Studio Alloy voor de Hacking for sustainability competitie van de Open State Foundation en Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Disclaimer

Deze applicatie is een prototype. Aangezien de gebruikte data is gebaseerd op verschillende bronnen en voor een deel is geïnterpreteerd en herberekend, kunnen we fouten of onjuiste berekeningen niet uitsluiten. Wij doen ons best om actuele en correcte gegevens ter beschikking te stellen. Desondanks stellen wij ons niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website. Studio Alloy doet een oproep om data van energiecentrales in Nederland volledig publiekelijk openbaar te maken.

Met dank aan Els van der Roest voor de tekst en wetenschappelijk feedback.

Data verantwoording

Voor het project is uitgegaan van data uit 2013, waar beschikbaar. Aangezien sommige centrale data niet beschikbaar was, is er een algemene berekening uitgevoerd om deze gaten te vullen. Mocht deze data toch te achterhalen zijn, willen we deze informatie graag aanvullen.